H.H.第三世多杰羌佛藝術-詩詞歌賦欣賞- 山城景三首之一

H.H.第三世多杰羌佛藝術-詩詞歌賦欣賞- 山城景三首之一

明風木樓江接聯,道坡蚓缺幾回還。

水流影倒終年固,百萬航爭景不遷。

此文章鏈接:https://homagetohhdorjechangbuddhaiiipage.org/2021/12/27/h-h-%e5%8d%97%e7%84%a1%e7%ac%ac%e4%b8%89%e4%b8%96%e5%a4%9a%e6%9d%b0%e7%be%8c%e4%bd%9b%e8%97%9d%e8%a1%93%ef%bc%8d%e8%a9%a9%e8%a9%9e%e6%ad%8c%e8%b3%a6%e6%ac%a3%e8%b3%9e-%e5%b1%b1%e5%9f%8e%e6%99%af/

#南無第三世多杰羌佛藝術 #南無第三世多杰羌佛正法 #南無第三世多杰羌佛返老回春 #南無第三世多杰羌佛獲世界和平獎 #南無第三世多杰羌佛法音 #南無第三世多杰羌佛佛法#南無第三世多杰羌佛辦公室 #南無第三世多杰羌佛詩詞歌賦 #南無第三世多杰羌佛詩